Program poprawy jakości życia w regionie Assam

 

Z każdą filiżanką najlepszych mieszanek herbat Tetley pragniemy tworzyć przyjazny świat. Chcemy zapewniać nie tylko idealny napar, ale także zrównoważone środowisko i lepsze życie dla naszych plantatorów.

ats

Firma Tata Consumer Products jest jednym z członków założycieli organizacji Ethical Tea Partnership, która dąży do poprawy warunków życia rolników uprawiających naszą herbatę na całym świecie. ETP przyczynia się do tworzenia społecznie sprawiedliwego i zrównoważonego środowiskowo oraz kwitnącego przemysłu herbacianego.

Przez ostatnie trzy lata ETP współtworzyła program partnerski, realizowany wspólnie z UNICEF w regionie Assam. Okazał się on wielkim sukcesem. Razem udało nam się:

  • Poprawić bezpieczeństwo ponad 35 000 dziewcząt w regionie Assam, przekazując im istotne umiejętności pozwalające ograniczyć ryzyko przemocy, wykorzystywania i wyzysku.

  • Przeszkolić w zakresie ochrony dzieci 1000 pracowników pracujących na pierwszej linii, w tym funkcjonariuszy policji i pracowników socjalnych z całego regionu Assam, aby budować zaufanie pomiędzy społecznościami uprawiającymi herbatę a lokalnymi organami władz oraz aby zapewnić bezpieczeństwo.

  • Ustanowić 300 Komisji ds. ochrony dzieci w społecznościach zajmujących się uprawą herbaty w regionie Assam, aby chronić dzieci przed przemytem i niebezpieczną migracją. Co więcej, Komisje interweniują, aby zapewnić bezpieczny powrót do domu dzieci zaangażowanych w pracę przymusową oraz służyć radą rodzicom, którzy mogą rozważać wczesne wydanie swoich córek za mąż.

ats1

Wraz z ETP i UNICEF rozpoczynamy obecnie drugi etap programu pt. „Poprawa jakości życia kobiet i dzieci w społecznościach zajmujących się uprawą herbaty w regionie Assam”.

Drugi etap programu stanowi znaczne zwiększenie jego zasięgu, który obejmie teraz dwa razy więcej lokalnych społeczności. Będziemy współpracować z ponad 200 plantacjami, czyli z jedną czwartą wszystkich plantacji herbaty w regionie Assam. Zamierzamy dotrzeć do ponad 150 000 dzieci i młodzieży – będzie to jeden z największych programów tego rodzaju w Assam.

ats2

Razem rozwiązujemy niektóre z największych problemów kobiet i dzieci, w tym te związane z ochroną zdrowia, rozwojem i żywieniem dzieci, wodą, higieną, edukacją i ochroną nieletnich. Będziemy w dalszym ciągu pracować na rzecz poprawy bezpieczeństwa i jakości życia kobiet, i dzieci ze społeczności lokalnych zajmujących się uprawą herbaty w regionie Assam.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Zobowiązania na rzecz kobiet, dzieci i rodzin w regionie Assam – więcej informacji na ten temat można znaleźć na następującej stronie internetowej:

https://www.ethicalteapartnership.org/the-women-children-and-families-in-assam-commitment/