Prawa autorskie

Prawa autorskie

Prawa autorskie (c) 2022 Tata Consumer Products. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do wszystkich tekstów, obrazów, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów w tej witrynie należą do firmy Tata Consumer Products i firm z nią stowarzyszonych lub zostały uwzględnione za zgodą odpowiedniego właściciela. Odniesienia do podmiotów stowarzyszonych lub stowarzyszonych obejmują wszystkich członków Tata Consumer Products.

Użytkownikowi wolno przeglądać tę witrynę i powielać jej fragmenty poprzez drukowanie, pobieranie na dysk twardy i rozpowszechnianie wśród innych osób, ale we wszystkich przypadkach wyłącznie w celach informacyjnych i pod warunkiem, że powyższa uwaga o prawach autorskich pojawia się we wszystkich takich reprodukcjach. Żadna reprodukcja jakiejkolwiek części witryny nie może być sprzedawana ani dystrybuowana w celu uzyskania korzyści komercyjnych, ani nie może być modyfikowana ani włączana do żadnej innej pracy lub publikacji, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, w tym umieszczania na jakiejkolwiek innej stronie.