Warunki i zasady

Warunki i zasady

Warunki i zasady

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO, PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZE OŚWIADCZENIE. OKREŚLA ONO JAK UŻYTKOWNIK MOŻE KORZYSTAĆ Z SERWISU ORAZ ZE WSZYSTKICH MATERIAŁÓW W NIM ZAWARTYCH.

WARUNKI OGÓLNE:
Niniejszy serwis (wyłączając serwisy, do których zamieszczono linki) jest kontrolowany przez : Tata Consumer Products

Zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem [No. 3019950]
Zarejestrowana siedziba pod adresem: Parkview 82 Oxford Road, Uxbridge, UB8 1UX
Serwis ten można odwiedzać z różnych krajów na świecie. Jako, że w każdym z tych krajów mogą obowiązywać inne prawa, niż te, obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie, odwiedzając ten serwis zarówno użytkownik, jak i my uzgadniamy, że do wszelkich kwestii spornych wynikających lub związanych z użytkowaniem lub treścią niniejszego serwisu, będą miały zastosowanie prawa obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie. Użytkownik zgadza się również oraz niniejszym oddaje się pod niewyłączną jurysdykcję sądów w Anglii i Walii w odniesieniu do wyżej wspomnianych kwestii spornych.

PRAWA AUTORSKIE:
Prawa autorskie (c) 2022 r. Tata Consumer Products. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej do wszystkich tekstów, obrazów, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych w tym serwisie należą do firmy Tata Consumer Products i jej spółek stowarzyszonych lub są udostępnione za zgodą ich właściciela. Odniesienia do spółek stowarzyszonych lub afiliacyjnych będą oznaczały wszystkich członków Tata Consumer Products.
Użytkownik może przeglądać serwis internetowy oraz kopiować jego fragmenty w formie drukowania, pobierania na twardy dysk lub przez rozpowszechnianie wśród innych osób, ale w każdym przypadku, tylko i wyłącznie dla celów informacyjnych i pod warunkiem, że powiadomienie o prawach autorskich jest uwzględnione w tego typu kopiach. Nie można sprzedawać lub rozpowszechniać dla celów odniesienia korzyści handlowych żadnej z części serwisu, ani też nie można ich modyfikować, ani dołączać do wszelkich innych prac lub publikacji, niezależnie czy w formie trwałej czy elektronicznej, włączając publikowanie w innych serwisach internetowych. Nie przyznaje się żadnej innej licencji, ani prawa.

ZNAKI HANDLOWE:
Wszystkie znaki handlowe widoczne w serwisie są albo własnością albo używane na mocy licencji przez Tata Consumer Products oraz jej spółki stowarzyszone. Nieupoważnione wykorzystanie wszelkich znaków towarowych znajdujących się w tym serwisie jest zabronione.

DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW:
Odniesienie się do wszelkich produktów lub usług w tym serwisie nie stanowi oferty sprzedaży lub zapewnienia tego typu produktu lub usługi. Przed dokonaniem zakupu należy uzyskać poradę odnośnie dostępności oraz przydatności produktu dla danego celu.

PRZESYŁANIE INFORMACJI:
Wszelkie sugestie lub informacje wysyłane nam przez użytkowników za pośrednictwem tego serwisu internetowego, włączając przepisy, będą traktowane jako nie chronione prawami własności, ani nie poufne oraz staną się własnością firmy Tata Consumer Products bez wypłacania zadośćuczynienia oraz firma będzie miała wyłączność na ich wykorzystanie według własnego, niczym nieograniczonego uznania.

TREŚĆ:
Informacje zawarte w tym serwisie internetowym są tutaj umieszczane w dobrej wierze i wyłącznie dla celów udzielenia ogólnych informacji. Nie należy na nich polegać stosując je dla dowolnych, określonych celów, ponadto nie zapewniamy, ani nie gwarantujemy, że są prawidłowe czy kompletne. Żadna z informacji zawarta w tym serwisie nie będzie stanowiła zaproszenia do inwestycji w któregoś z członków Tata Consumer Products, ani nie powinna być wykorzystywana jako podstawa do jakieś decyzji inwestycyjnej. Ani Tata Consumer Products, ani żadna z jej spółek stowarzyszonych lub afiliowanych oraz żaden z pracowników lub agentów nie będą ponosili żadnej odpowiedzialności za straty, uszkodzenia lub wydatki wynikające z odwiedzenia lub skorzystania z tego serwisu lub z wszelkich serwisów, których linki można tu znaleźć, włączając, ale nie ograniczając do strat w zyskach, strat pośrednich, przypadkowych lub wtórnych. Zachowujemy prawo do wprowadzania wszelkich zmian i poprawek do tego serwisu, według naszego uznania i bez wcześniejszego poinformowania. Pomimo tego, że Tetley i Tata Consumer Products zapraszają wszystkich użytkowników strony do umieszczania komentarzy, zachowujemy prawo do usuwania wszelkich komentarzy, które uznamy za obraźliwe dla innego użytkownika serwisu.

LINKI DO INNYCH SERWISÓW:
W różnych miejscach, w naszym serwisie oferujemy użytkownikom automatyczne linki do innych serwisów internetowych odnoszących się do określonych aspektów naszego serwisu. Nie oznacza to, że firma Tata Consumer Products koniecznie musi mieć jakieś powiązania z którąś z tych stron czy jej właścicielem. Intencją firmy jest zapewnienie linków do stron, które mogą zainteresować użytkowników, ale ani firma, ani jej spółki stowarzyszone, ani oddziały powyższych, pracownicy czy agenci nie będą ponosili zupełnie żadnej odpowiedzialność za tego typu, inne serwisy czy informacje w nich zwarte, żadna z tego typu stron nie została zweryfikowana czy zatwierdzona przez firmę lub jej spółki stowarzyszone. Jeśli użytkownik zauważy w jakimś momencie, że znalazł się w innym serwisie internetowym może wrócić na tą stronę klikając strzałkę „wstecz” lub wpisując adres serwisu.

WYKORZYSTANE OBRAZY:
Skąd się bierze herbata:
Argentyna - Autor: Leandro Kibisz
Indonezja - Autor: Achmad Rabin Taim
Japonia - Autor: Jose Comessu

Prawa autorskie

Prawa autorskie (c) 2022 r. Tata Consumer Products. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej do wszystkich tekstów, obrazów, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych w tym serwisie należą do firmy Tata Consumer Products i jej spółek stowarzyszonych lub są udostępnione za zgodą ich właściciela. Odniesienia do spółek stowarzyszonych lub afiliacyjnych będą oznaczały wszystkich członków Tata Consumer Products.

Użytkownik może przeglądać serwis internetowy oraz kopiować jego fragmenty w formie drukowania, pobierania na twardy dysk lub przez rozpowszechnianie wśród innych osób, ale w każdym przypadku, tylko i wyłącznie dla celów informacyjnych i pod warunkiem, że powiadomienie o prawach autorskich jest uwzględnione w tego typu kopiach. Nie można sprzedawać lub rozpowszechniać dla celów odniesienia korzyści handlowych żadnej z części serwisu, ani też nie można modyfikować,ani dołączać do wszelkich innych prac lub publikacji, niezależnie czy w formie trwałej czy elektronicznej, włączając publikowanie w innych serwisach internetowych. Nie przyznaje się żadnej innej licencji, ani prawa.