Od krzewu do filiżanki

Herbatę najwyższej klasy uzyskuje się z listków szczytowych, zrywanych w postaci jeszcze zamkniętych pączków. Większość prac przy uprawie i obróbce herbaty wykonywana jest ręcznie. Produkcja herbaty odbywa się w 6 etapach:    

  • Zrywanie
  • Więdnięcie
  • Krojenie
  • Fermentacja
  • Suszenie
  • Sortowanie

Zrywanie

Pierwszym etapem procesu produkcji herbaty jest zrywanie. Herbaty najwyższej jakości produkowane są z dwóch listków i pączka, zerwanych z czubka krzewu. Wielu specjalistów uważa proces zrywania za najważniejszą czynność odbywającą się na plantacji herbaty, ponieważ produkt finalny w ogromnym stopniu zależy od jakości surowca. Kolejne procesy obróbki pozwalają na utrzymanie jakości herbaty, nie mogą natomiast jej poprawić.

Więdnięcie

Zebrane listki herbaty transportowane są do fabryki, gdzie rozkłada się je na dużych stołach z siatki. Pozostawiane są tam do momentu, aż wyparuje z nich nadmiar wody i staną się dostatecznie miękkie, by ich powierzchnia nie pękała przy krojeniu. Wilgotność zostaje wówczas zredukowana do poziomu 60-70%. Jest to ważny etap, przygotowujący liście herbaty do procesu krojenia.

Krojenie

W zależności od tego jaki rodziaj herbaty chcemy uzyskać, stosujemy odpowiednio właściwy proces krojenia. Aby uzyskać herbatę liściastą, liście poddawane są procesowi rolowania. Jeśli chcemy uzyskać herbatę granulowaną, stosowany jest proces CTC (C = crushing - zgniatanie, T = tearing - rwanie, C = curling – zwijanie).
Na tym etapie z listków uwalniane są substancje chemiczne, które decydują o ostatecznym kolorze herbaty.

Fermentacja

Jest to najprostszy etap produkcji, ale kluczowy dla uzyskania odpowiednich właściwości produktu końcowego.
Listki herbaty pozostawiane są w chłodnym, wilgotnym powietrzu przez ok. 3 godz. W tym czasie zachodzi reakcja pomiędzy tlenem zawartym w powietrzu, a substancjami zawartymi w liściach.
Wizualnie, listki herbaty mogą zmienić swoją barwę z zielonej na brązową. Zielone herbaty produkowane są z pominięciem tego procesu, dlatego ich kolor nie ulega zmianie.

Suszenie

Zazwyczaj listki herbaty suszone są w ogromnych piecach.
Ten etap ma na celu całkowite zahamowanie procesu fermentacji i przygotowanie herbaty do jej przechowywania.

Sortowanie

Państwa kupujące herbaty z plantacji, często mają różne preferencje odnośnie rozmiarów i typów listków herbacianych. Rynki, gdzie najpopularniejsze są herbaty w torebkach (Europa/USA), preferują mniejszej wielkości liście, które zaparzają się szybko, dając silny, intensywny napar. Rynki, gdzie herbata zazwyczaj sprzedawana jest w formie sypkiej, tj. Pakistan, preferują liście herbaciane większych rozmiarów.
Na tym etapie, herbata przepuszczana jest przez serie sit, które sortują listki herbaty według pożądanego rozmiaru.

Po tak zakończonym procesie produkcji, herbata jest gotowa do spakowania i wysyłana do nas, gdzie nasi herbaciani eksperci przygotowują znane herbaciane kompozcyje Tetley.