Zrównoważony rozwój

Herbata Tetley i zrównoważony rozwój

Ethical Tea Partnership

Ethical Tea Partnership

Tetley jest aktywnym członkiem organizacji Ethical Tea Partnership (ETP, Etyczne Partnerstwo Producentów Herbaty). ETP to niekomercyjna instytucja zrzeszająca ponad 20 producentów herbaty z całego świata, którzy mają wspólną wizję kwitnącego przemysłu herbacianego, wykazującego się sprawiedliwością społeczną i ekologicznym podejściem do środowiska.

ETP działa we wszystkich znaczących regionach uprawy herbaty w Argentynie, Brazylii, Chinach, Indiach (Asam, Kerala i Tamil Nadu), Indonezji, Kenii, Malawi, na Sri Lance i w Tanzanii. Razem kraje te dostarczają ponad 85% herbat eksportowanych na świecie.

Czym dokładnie zajmuje się ETP?


Zapewnia godne warunki życia i pracy na plantacjach herbaty

ETP korzysta z usług niezależnych obserwatorów, aby ocenić czy plantacje działają zgodnie ze społecznymi i środowiskowymi kryteriami wyznaczonymi przez Normę ETP. Kryteria te obejmują następujące kwestie:

 • zatrudnienie jest dobrowolne
 • wolność tworzenia związków zawodowych i stowarzyszeń oraz prawo do negocjacji w sprawie umów zbiorowych
 • zdrowie i bezpieczeństwo
 • ograniczenia związane z pracą dzieci i młodzieży
 • wynagrodzenie i świadczenia socjalne
 • godziny pracy
 • dyskryminacja
 • stałe zatrudnienie
 • zakaz surowego i niehumanitarnego traktowania
 • stosowanie agrochemikaliów
 • różnorodność biologiczna
 • ochrona gleb
 • ochrona wody
 • zużycie energii
 • zarządzanie odpadami

Jeśli plantacja nie będzie stosować się do wymogów Normy, kierownik regionalny ETP rozpocznie współpracę z zarządem plantacji, aby rozwiązać wszelkie zaistniałe problemy. Jeżeli producent nie podejmie kroków, mających na celu zażegnanie kwestii problematycznych, działalność plantacji zostanie zawieszona i żaden z członków ETP nie będzie tam kupował herbaty do momentu pełnego naprawienia sytuacji.

Pomaga plantacjom rozwijać się w bardziej zrównoważony sposób

ETP współpracuje z szanowanymi organizacjami, takimi jak UNICEF czy CARE International, aby razem z nimi zbierać fundusze na projekty, które pomogą producentom spełniać Normę ETP. Od momentu powstania w 1997 r. ETP zajmuje się licznymi kwestiami. Działalność organizacji przyczyniła się do trwałej poprawy sytuacji osób, które mieszkają i pracują na plantacjach herbaty. Wśród przykładów wymienić można poprawę opieki zdrowotnej i zwiększenie bezpieczeństwa poprzez kontrolę emisji pyłów w Chinach, włączenie zarówno pracowników, jak i zarządu w proces podejmowania kluczowych decyzji na Sri Lance, oraz system kontroli wieku, mający na celu obniżenie ryzyka pracy dzieci w Malawi.

Szczegółowe informacje na temat tego i innych projektów znaleźć można na stronie internetowej ETP www.ethicalteapartnership.org